Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Anglès

Malgrat la important dotació horària d’Anglès donada en el currículum escolar, l’Escola considera rellevants aquestes classes extraescolars que permetran als alumnes aprofundir els seus coneixements de l’idioma, adquirir més seguretat i preparar-se per als exàmens de referència europeus.

L’Escola compta amb la col·laboració d’una institució de prestigi com l’Escola d’Idiomes del CIC i ofereix avantatges respecte les classes que es fan en els seu edificis:

–Estalvi de temps. Classes al migdia o a la tarda.

–Estalvi econòmic. Preus més ajustats.

Les classes són de grups reduïts i homogenis. La inscripció es fa per quadrimestres que finalitzen amb un examen i es paga mensualment. Recordem que no és possible donar-se de baixa durant el quadrimestre en curs.

 

Cursos

  • Fun with English
  • Junior Line

Alumnes d’educació infantil - Fun with English

Curs dissenyat per formar als nens en l’expressió i comprensió oral i desenvolupar una bona actitud envers l’idioma. Es treballa a partir de contes i històries, sempre amb un enfocament molt lúdic. Formació de grups amb un mínim de 8 alumnes.

Classes: 1 sessió setmanal de 45 minuts

Horari: EI4 dijous de 13.45 h a 14.30 h  |  EI5 dijous de 13.45 h a 14.30 h

Responsable: Pere Cortiella Ibàñez

Alumnes de cicle inicial i mitjà de primària - Junior Line

Curs dissenyat per seguir familiaritzant-se amb l’idioma, ampliant vocabulari tot incidint en la fonètica i en la pronunciació. Especialment al primer cicle, es treballa per projectes i es fomenta l’expressió oral mitjançant tècniques de dramatització. A més, també es fomenta un aprenentatge lúdic de l’idioma a partir de la realització de treballs manuals i de la lectura interactiva de contes. Formació de grups amb un mínim de 8 alumnes.

Classes:

Cicle Inicial, 2 sessions setmanal de 45 minuts Cicle

Cicle Mitjà, 1 sessió setmanal de 75 minuts

Horari:

Cicle Inicial 1r, dilluns i dijous de 13 h a 13.45 h

Cicle Inicial 2n, dilluns i dijous de 13.45 h a 14.30 h

Cicle Mitjà 3r, divendres de 13 h a 14.15h

Cicle Mitjà 4t, divendres de 13 h a 13.45 h

Responsable: Pere Cortiella Ibàñez

Compartir