Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Presentació

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

A l’Escola Sant Gregori considerem que l’activitat física i l’esport són determinants en l’educació dels nostres alumnes.

És per això que promovem i practiquem un esport educatiu, obert, flexible i integrador, el màxim objectiu del qual sigui el de contribuir en el desenvolupament harmònic i global dels alumnes.

A través de l’esport i de l’activitat física provem de fomentar l’adquisició d’uns hàbits i d’unes actituds positives envers la pràctica esportiva i la salut, que perdurin més enllà de l’etapa escolar.

És amb aquest esperit que oferim als nostres alumnes un ventall ampli i variat d’activitats, per tal que cadascun pugui triar d’acord amb les seves inquietuds. No entenem, doncs, l’esport extraescolar al marge de l’escola, sinó que programem tota la seva metodologia i tota la seva activitat en coherència amb el moment evolutiu dels nostres alumnes d’acord amb criteris estrictament pedagògics.

Compartir