Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Educació Primària

  • Presentació
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L'Educació Primària és L'ESCOLA per excel·lència, el moment en què la intel·ligència dels nens i les nenes adquireix l’estructura que condicionarà tot treball intel·lectual futur.

A la nostra escola l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge, en un ambient sa i ordenat, amb unes normes fermes però flexibles, que ens permeten viure d’una forma natural el goig d’aprendre de cada dia.

Les llengües catalana, castellana i anglesa constitueixen els instruments bàsics amb els quals es construeix tot el treball escolar, i el seu domini és condició indispensable per a pensar bé. El mateix s’ha de dir de la matemàtica, eina fonamental per a l’estructuració del pensament racional.

A l’Escola dotem d’una càrrega horària superior al que mana la llei a l’ensenyament d’aquestes disciplines, la qual cosa permet que els nostres alumnes esdevinguin trilingües. Comptem amb proves de mesura objectiva del treball escolar específiques per a controlar el progrés de cadascun dels nostres alumnes en aquestes disciplines.

L’aprenentatge de la llengua anglesa, per immersió, compta amb professorat altament qualificat, i incorpora l’aprenentatge d’altres matèries com History i Projects amb l’anglès com a llengua vehicular (CLIL).

La formació en idiomes es completa amb la introducció d’una segona llengua estrangera, el francès.

La sensibilitat social i ecològica la potenciem a través del coneixement del medi natural i del medi social, amb una metodologia activa i compromesa.

Dediquem una atenció especial a la formació de la sensibilitat artística a través de l’expressió plàstica i de la música.

En totes les matèries, a través de la feina diària, fomentem uns bons hàbits de treball i d’estudi.

 

PRIMER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Bibiana Ruestes Dimecres 13.30h-14.30h dimarts 11.30h-12.30h
B Anna Novella
dilluns 13.30h-14.30h dimarts 14.45h-15.45h
     
SEGON
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Violeta Sagalés
Dilluns de 13.30 a 14.30h Dimecres de 15.35 a 16.35 h
B Laia Bassols
Dilluns de 13.30 a 14.30h Divendres de 15.35 a 16.35 h
     
TERCER
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Berta Candell
dilluns de 13.30 a 14.30h divendres de 10h-11h
B Yolanda Casanovas dilluns 13.30h-14.30h dijous 15.45h-16.45h
     
QUART    
TUTORS VISITES TRUCADES
A Gualbert Vargas
dilluns 13.30h-14.30h divendres 10h-11h
B Montserrat Baixeras Divendres 11.30h-12.30h Dijous 13.30h-14.30h
     
CINQUÈ    
TUTORS VISITES TRUCADES
Òscar Amaya Divendres 12.30h-13.30h dimarts 12.30h-13.30h
B Albert Canals Dimecres 15.45h-16.45h Dimecres 14.45h-15.45h
     
SISÈ
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Isabel Massaneda Dijous 12.30h-13.30h Dijous 11.30h-12.30h
B Eva Roquet
Dimarts 9.00h-10.00h Divendres 12.30h-13.30h
     

Compartir