Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Documentació

En general, només cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació acreditativa si la consulta automàtica de dades no obté resultats o si la família s'oposa a la consulta electrònica de dades o no marca les caselles de padró i de discapacitat en la pantalla de protecció de dades. En aquest cas, es detalla la documentació per presentar al resguard de la sol·licitud de preinscripció.