Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Ideari

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L'Escola Sant Gregori va ser fundada l'any 1955 per Jordi Galí i Herrera, fill del pedagog insigne Alexandre Galí i Coll, i avui és una escola de dues línies dirigida per la seva filla Montserrat Galí i Izard.

Des del seu naixement, els principis que han presidit la seva tasca docent són els que recull l’ideari següent:

 

1. L’Escola Sant Gregori es proposa cooperar amb les famílies en l'educació dels alumnes que li són confiats.

2. La nostra tasca docent es basa en els principis de renovació pedagògica de Maria Montessori i Alexandre Galí.

3. Fidels a aquests principis, renovem contínuament la pràctica docent i estem al dia de les innovacions tecnològiques.

4. Som un escola catalana oberta al món i atenta als grans reptes socials i mediambientals amb què es troba enfrontada la humanitat avui dia.

5. Treballem perquè l'alumne es formi una personalitat sòlida a fi d'adquirir una bona formació humanística, en solidaritat amb les generacions passades i pensant en les futures.

6. Afirmem per principi el potencial i les possibilitats de millora de tots i cadascun dels nostres alumnes. Donem una formació d'alt nivell per a tots ells i ens comprometem en la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials.

7. Treballem perquè els alumnes adquireixin una adequada formació de la intel·ligència: autonomia, hàbits i mètodes de treball, disciplina i goig en l'estudi, rigor científic, amplitud de mires, esperit d'observació i capacitat crítica.

8. Treballem igualment perquè els alumnes adquireixen una adequada formació de la sensibilitat i la creativitat a través de les disciplines artístiques, amb especial atenció a la formació musical.

9. Considerem essencial per a la formació dels nostres alumnes que cada noi i noia descobreixi i cultivi totes les dimensions de la vida humana, inclosa l’espiritual.

10. Convençuts que el contacte amb la natura forma part d’aquesta formació integral, compartim la filosofia de les Forest Schools i ens constituïm com a Escola del Bosc.

L'Escola és una fundació, la Fundació Sant Gregori, i no pot realitzar la seva tasca sense les aportacions voluntàries dels pares.

 

Un dia a l'Escola Sant Gregori 

Caps ben fets i vides plenes [Vídeo]

"Caps ben fets i vides plenes" - Article sobre l'Escola Sant Gregori al suplement 'Criatures' del diari ARA

Compartir