Agenda | Activities | Library | Login

Baccalaureate Programme

  • Presentation
  • Subjects and Teachers
  • Tutors
  • Batxibac
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

The purpose of the baccalaureate diploma is twofold: it provides solid scientific and humanistic education that guarantees students the opportunity of a permanent education and an independent life while building a good foundation in order to complete their chosen higher education studies successfully.

The world of university education has changed considerably in recent years. A new format involving small groups, seminar work, and open dialogue between students and teachers within a community context requires students to have a new attitude to higher education and university life.

The baccalaureate programme at Escola Sant Gregori has always been sensitive to the changing realities of higher education and offers its students the opportunity to have an authentic preuniversity experience by encouraging study groups and providing a top-level academic and intellectual relationship between students and teachers. In this way, students are able to deepen their knowledge of the subjects studied while satisfying their intellectual curiosity and improving their work habits for higher education. In this sense, the dimensions of our centre are very suitable for enabling and encouraging this community within the study programme.

We aim to enable our students to acquire a series of work habits that reflect an adult level of intelligence: discipline and order in study, scientific work methods, autonomy and rigor in intellectual work, an inquisitive spirit and a proactive attitude toward their own education.

Upon completion of the baccalaureate diploma, students must select the type of higher education they wish to pursue. To help students make responsible and well-chosen decisions, we offer personalized counselling given by experts in higher education.

Escola Sant Gregori offers two types of baccalaureate diploma: the Baccalaureate in Social Sciences and Humanities, and the Baccalaureate in Science and Technology, both with a multitude of avenues.

 

PRIMER
  SEGON
 
MATÈRIES
PROFESSORS

MATÈRIES

PROFESSORS
Anglès

Vanessa Sala

Usoa Sol

Marta Riba

Anglès

Marta Riba

Vanessa Sala

Usoa Sol

Anglès del CAE Preparation

Usoa Sol

   
Biologia Violeta Saló
Biologia Begoña Vendrell
Castellà

Pablo Sandoval i Eva Roquet

Castellà

Pablo Sandoval

Català Abel Ramon i Lluís Sarri
Català

Lluís Sarri

    Ciències de la Terra i del Medi Ambient Begoña Vendrell
Ciències de la Terra i del Medi Ambient Violeta Saló
Economia de l'empresa Víctor Cervera
Dibuix tècnic Toni Calvet
Filosofia

David Muñoz

Xavier Ibáñez

Economia Víctor Cervera Dibuix artístic Dolors Valls
Economia de l'empresa Víctor Cervera Física Francesc Blasi
Educació física Javier Rebollo
Francès Elisenda Amado
Filosofia Pablo Sandoval
Geografia David Muñoz
  David Muñoz
Grec Eva Roquet
Física Èric Seró
Història de l'art Oriol Brugarolas
Francès Elisenda Amado
Història de Catalunya i Espanya Pau Moncho
Història de França Pau Moncho
Literatura castellana Abel Ramon
Literatura universal Xavier Ibáñez
Literatura catalana Lluis Sarri
Llatí Eva Roquet
Llatí Eva Roquet

Matemàtiques

Matemàtiques Ciències Socials

Cecília Calvo

Víctor Cervera

Matemàtiques David Virgili
Dibuix artístic Dolors Valls
Matemàtiques Ciències Socials Víctor Cervera
Química Fernando Raimundez Química Fernando Raimundez
Tecnologia Industrial Francesc Blasi
Tecnologia Industrial Èric Seró
Comunicació audiovisual  Marta Mestre
   
 PRIMER    
 TUTORS  VISITES  TRUCADES
 A Pablo Sandoval dijous 13.30 a 14.30  dilluns 15.45 a 16.45
 B David Muñoz dijous 8 a 9 dilluns 13.30 a 14.30
     
 SEGON    
 TUTORS  VISITES  TRUCADES
 A Xavier Ibáñez Divendres 08.00h a 9.00h  Dijous 14.45h a 15.45h
 B Èric Seró dimecres 9.00 a 10.00  Dimarts 11.00 a 12.00

PROGRAMA BATXIBAC | ESCOLA SANT GREGORI

Què és?

 

El programa Batxibac és un batxillerat d’excel·lència que permet obtenir al mateix temps el batxillerat espanyol i el baccalauréat francès. Suposa fer un terç de l’horari lectiu en llengua francesa (10 hores a primer i 10 a segon).

El diploma Batxibac permet als estudiants accedir a l’espai universitari francòfon (França, Canadà, Suïssa, Bèlgica) en les mateixes condicions que els estudiants d’aquests països.

Amb el títol de baccalauréat francès l’alumne acredita el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

A qui s’adreça?

El Batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball i que acreditin el nivell B1 del Marc Europeu o Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) en acabar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Quin és el seu currículum?

Cada centre disposa d’autonomia per a configurar el seu currículum, el qual, en tot cas, ha d’incloure les matèries de Llengua i literatura franceses i d’Història de França. A l’Escola Sant Gregori el programa es concreta de la manera següent:

 

1r BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie 2

Tutorat * 1

Travail Recherche ** x

 

2n BTX

Français 3

Littérature Française 2

Histoire France 2

Philosophie x

Tutorat * 1

Travail Recherche ** 2

 

*Heure d’accompagnement personnalisé. Conversation et textes.

**Entièrement ou partiellement en français.

 

El programa inclou un intercanvi amb un institut del sud de França. El curs vinent es farà només si la situació pandèmica ho permet.

Els alumnes han d’assistir una sola tarda al centre, tant a 1r com a 2n. Si així ho desitgen, podran cursar una matèria d’anglès extraescolar, però en aquest cas hauran d’assistir al centre una tarda més.

 

Com s’obté?

La doble titulació s’obté sempre que l’alumne superi totes les matèries cursades al batxillerat mixt i la prova externa de baccalauréat, que es realitza íntegrament en francès al mes de maig.

 

Quantes places hi ha?

El centre disposa només de 10 places. Si els sol·licitants compleixen tots els requisits, l’assignació es farà per ordre d’inscripció.

 

Vols més informació?

Enllaç: XTEC – Batxibac

Bookmark This