Agenda | Activities | Library | Login

Pre-registration calendar 2014-2015

Segon cicle d'Educació Infantil (EI3, EI4 i EI5) i ensenyament obligatori (Primària i Secundària)

En aquest enllaç trobareu totes les normes de preinscripció i matriculació i els calendaris amb els aspectes específics de cada un dels nivells educatius. 

 

 

Difusió de l'oferta oficial: 

Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica) (Educació Infantil de segon Cicle i Educació primària): del 6 al 20 de març

Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica) (Educació secundària obligatòria): del 8 al 20 de març

Presentació de documentació:

Publicació de les llistes amb el barem provisional:

Reclamacions:

Publicació de la llista baremada definitiva:

Sorteig:

Publicació de la llista ordenada definitiva:

Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre:

Oferta final definitiva de places escolars:

Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera:

Període de matriculació (Educació Infantil, Primària i ESO): del 18 al 26 de juny