Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Novetats al nostre web

Com cada any, el web de l’escola continua la seva evolució. Aquest curs hem decidit agrupar totes les eines virtuals que fan servir els alumnes i que sintetitzen l’ús de les TICs a l’escola en una secció NOVA anomenada «Escola virtual». A més, la secció «Activitats» (espai de consulta del dia a dia escolar) ara la trobareu a la part superior dreta de la pantalla, al costat de l’«Agenda».

Aprofitem la novetat per tornar a explicar en què consisteixen aquestes eines, en quins nivells educatius s’utilitzen i quina és la seva finalitat.

Aula Virtual

L’Aula Virtual de l’escola està creada amb l’aplicació web Moodle, i es tracta d’un sistema de gestió de cursos de distribució lliure que ajuda els educadors a crear comunitats d’aprenentatge en línia. És de gran utilitat ja que permet al professorat la gestió dels diferents cursos virtuals, així com la utilització d’un espai en línia que complementi la feina feta dins les aules.

Està pensada per Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat.

English wiki

Es tracta d’una web col·laborativa que es fa servir a les matèries d’anglès de 2n a 4t d’ESO i a Batxillerat, on tots els alumnes poden intervenir sense necessitat de tenir uns coneixements tècnics previs, i que d’aquesta manera fomenta l’intercanvi de continguts i la interacció íntegrament en anglès. És una manera molt bona de mostrar la feina tant als companys i companyes com als pares i professors.

Blogs

A vegades el temps de les classes és limitat i hi ha moltes matèries i continguts que necessiten temps i reflexió. És el cas de les assignatures de pensament. Una eina com el «Blog de Pensament» permet als professors mantenir un diàleg amb els alumnes més enllà de les aules a través de textos, reflexions i comentaris. Tots els participants responen i, al mateix temps, poden fer observacions meditades sobre els comentaris expressats pels seus companys i companyes de manera simultània.

En aquests moments s’utilitza a «Educació per la Ciutadania i els Drets Humans» però al llarg de l’any s’implementarà a diferents assignatures.

Matheutikos

MATHEUTIKOS és una eina, que combina les TIC i la Intel·ligència Artificial, dissenyada per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les Matemàtiques de l'ESO. Presenta molts nivells d'adaptabilitat i facilita al professor el seguiment i l'avaluació continuada, tant del coneixement adquirit com del treball o esforç realitzat per part de l’alumne.

Ofereix a l’alumnat un feedback immediat del seu treball i del seu progrés i contribueix a eliminar el sentiment de frustració, amb l'única condició que els alumnes treballin més. D'aquesta manera, permet prendre consciència de la pròpia responsabilitat sobre l'aprenentatge i adapta la dificultat al nivell de cadascú.

Science Bits

Science Bits ofereix als docents un conjunt de propostes didàctiques que els ajuden a ensenyar ciències i que motiven els estudiants. Dissenyades segons el model d'ensenyament constructivista de les 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate), les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques. Science Bits es pot utilitzar com a substitut dels llibres de text o com a material complementari.

A més, Science Bits ha estat guardonat com el millor material educatiu d'Europa per l'associació d'editorials educatives europees per a l’etapa secundària (els cursos als quals va dirigit).

Aquest premi se suma a d'altres guardons rebuts recentment, entre ells el darrer concedit per l'Associació d'Indústries del Software i els Continguts Digitals dels EUA, en reconeixement als millors continguts educatius de ciències.

 

* * *

En definitiva, les noves TIC permeten –cadascuna d’elles en l’àmbit concret on pot millorar realment el rendiment dels alumnes– que els estudiants trobin nous canals per enriquir la seva experiència educativa i aprofundir en les diferents matèries, i que els docents comptin amb un recurs més per fer treballar amb sentit el seus alumnes i per obtenir més dades objectives que facilitin la seva avaluació.

Compartir