Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Com fem matemàtiques a l'escola

A l'escola estem duent a terme un projecte global de millora pedagògica en l'àmbit de les Matemàtiques, que comprèn la introducció progressiva de la metodologia d'Innovamat a Primària, l'experimentació al Laboratori de Matemàtiques a Cicle Superior de Primària i Secundària i la contextualització històrica a ESO i Batxillerat. Aquestes millores són fruit de la revisió crítica i constructiva del professorat de l'escola a totes les etapes, que mirem d'oferir un mètode d'aprenentatge significatiu i coherent on l'alumne sigui partícip del seu aprenentatge, tal i com es fa per exemple amb la Forest School.

Avui en dia, les Matemàtiques són protagonistes indiscutibles: a la universitat, la feina i la vida. Les habilitats més demanades són pròpies del quefer matemàtic: resoldre problemes, establir estratègies, escoltar l'altre i reformular idees, treballar i perseverar davant el repte. D'altra banda, l'evolució tecnològica i el context molt més global a què s'apliquen les Matemàtiques, ara fa que l'escola hagi de moure fitxa i adaptar-se, ja que la importància relativa dels temes del currículum no té res a veure amb la de fa vint anys.

Totes les línies de millora van en un únic sentit: aprendre més i millor. Ja no serveix aprendre les taules de multiplicar abans de saber multiplicar, ni tenir una gran tècnica de càlcul amb decimals si no s'entén on i com aplicar-la -avui, es faria amb calculadora!-. Establim un ordre general en què introduïm noves idees a totes les etapes: comencem experimentant, moltes vegades amb material manipulatiu o bé amb experiments teòrics, en segon lloc, representem els resultats de l'experiment, i per últim, abstraiem i analitzem els conceptes i propietats generals que hem descobert. L'objectiu és que l'estudiant guanyi intuïció i pràctica matemàtica perquè pugui anar aprofundint en les idees matemàtiques fonamentals. Seguim creient en la importància del càlcul mental i la memorització per guanyar agilitat, però no els presentem com a eina per aprendre nous conceptes, sinó com a drecera de tècniques ja conegudes.

Podem parlar de diversos exemples concrets de canvi: els algorismes de càlcul a Primària, que passen a ser desenvolupats de manera progressiva i raonats pel propi alumne a partir d'experiències concretes a l'aula; la introducció de l'àlgebra a l'ESO, que passa a introduir-se de manera més semàntica (resolem problemes que porten al pensament algebraic) que sintàctica (descrivint les regles de càlcul amb incògnites abans d'aplicar-les); la rellevància que guanya l'Estadística, entesa actualment com la detecció i estudi de patrons; l'ús del context històric per enfrontar els alumnes a les dificultats que comporta la creació de conceptes i tècniques actuals. Les estratègies que utilitzem per fer-ho són diverses, d'entre les que destaca sobretot l'ús de material manipulatiu, però també l'ús de recursos digitals per visualitzar, analitzar i comprendre (applets i bmath a Primària, full de càlcul i Geogebra a Secundària), o la resolució de problemes difícils en grup, per potenciar tant l'expressió oral i escrita de les pròpies idees matemàtiques com la comunicació entre companys d'aprenentatge.

 

 • D-tcimqWkAAuZhW
 • EE1U119W4AEejGY
 • EFVXktDW4AA790n
 • EFVXlpeXsAAbcG0
 • EFVXmmUX4AAJJ2U
 • IMG-20190917-WA0002
 • IMG-20190918-WA0026
 • IMG-20190918-WA0028
 • IMG-20190919-WA0004
 • IMG_0599
 • IMG_0945
 • IMG_1650
 • IMG_3075
 • IMG_3076
 • IMG_3078
 • IMG_3081
 • IMG_4372
 • IMG_6887
 • IMG_6890

Compartir