Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Un any més, els alumnes de 2n de Batxillerat de l’escola han tret uns resultats espectaculars a les proves PAU. Tres alumnes han tret més d’un 9 a la part comuna de la selectivitat, i quatre han tret més d’un 13 a la part específica. La mitjana de la nota d’expedient ha estat de 7,5, gairebé un punt per sobre de la mitjana de Catalunya, i la desviació respecte la nota de batxillerat és de només 0,067, una diferència negligible. El 100% dels presentats han aprovat, i la majoria podrà entrar a la seva primera opció.

A tots ells, els volem felicitar públicament. Ens en sentim molt orgullosos.

Compartir