Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

L'anglès a ESO i BTX

A 1r d’ESO, els alumnes es divideixen en tres grups de nivell A2+ i treballen amb els materials d’English Plus 3 (editorial Oxford); a banda del llibre de text, els alumnes fan projectes intercurriculars (CLIL) en grups.

L’objectiu de 1r d’ESO és consolidar les bases gramaticals treballades al 3r cicle de primària i ampliar el vocabulari dels alumnes perquè puguin parlar i escriure sobre temes relacionats amb la seva vida quotidiana en present, en passat i en futur.

 

Finalment, per fomentar la pràctica oral de manera intensiva, els alumnes se subdivideixen en grups de 6 i disposen d’entre una i dues hores mensuals de speaking amb una assistent de conversa canadenca.

 

A 2n i 3r d’ESO, els alumnes es divideixen en tres grups de nivell B1 (el previ al First Certificate); utilitzen els materials de Code B1+ (editorial Macmillan) i també porten a terme projectes com ara el Literature Project i el de Festivals and Celebrations in the English-speaking World.

L’objectiu a 2n i 3r d’ESO és que els alumnes ampliïn el seu vocabulari i aprofundeixin en aspectes gramaticals de major complexitat per poder començar a familiaritzar-se amb tasques semblants a les del First Certificate de manera gradual.

Finalment, igual que a 1r d’ESO, els alumnes disposen d’entre una i dues hores mensuals de speaking amb una assistent de conversa canadenca.

A finals de 3r d’ESO, tots els alumnes passen una prova de nivell per decidir a quin grup aniran a 4t d’ESO.

 

Aquest és un quadre-resum de l’anglès a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO a l’Escola Sant Gregori.

A 4t d’ESO, els alumnes es divideixen en dos nivells diferents:

- ESO 4 B2: els alumnes d’aquest grup fan el nivell B2 (First Certificate) i es preparen específicament i de manera intensiva per obtenir la titulació de Cambridge First Certificate in English al juny de 1r de Batxillerat. Els alumnes utilitzen el llibre de text Ready for FCE (editorial Cambridge), així com Grammar and Vocabulary First (editorial Cambridge). Donada la tècnica d’examen, imprescindible per a obtenir la titulació oficial, aquest nivell requereix un gran compromís, constància i treball intensiu durant tot el curs.

- ESO 4 FCE Preparation: aquest és el grup que demana una major exigència per part dels alumnes, ja que té un objectiu doble. D’una banda, els alumnes poden optar a obtenir el First Certificate al juny i fan preparació específica a l’aula. De l’altra, també comencen a preparar-se per a l’obtenció de la titulació corresponent al nivell C1 (Certificate of Advanced in English) a mitjans de 2n de BTX. Els alumnes d’aquest grup, doncs, treballen de manera molt intensiva i per això se’ls demana un compromís i una constància excepcionals.

 

Com a 1r, 2n i 3r d’ESO, els alumnes també disposen d’entre una i dues hores mensuals en grups reduïts amb una auxiliar de conversa canadenca. Aquesta hora és especialment útil per a practicar de manera intensiva les tasques que els alumnes hauran de realitzar en la part de Speaking dels exàmens oficials de Cambridge.

 

Aquest és un quadre-resum de l’anglès a 4t d’ESO a l’Escola Sant Gregori.

 

A Batxillerat, els alumnes es divideixen en dos grups de nivell: 2 grups treballen a 1r batx amb la continuació del llibre Ready for FCE i un grup treballa CAE Preparation, continua el projecte que ha iniciat a 4t d’ESO i es prepara específicament per a treure’s la titulació Certificate of Advanced in English a mitjans de 2n de batx. Els tres grups disposen d’entre una i dues hores mensuals en grups reduïts amb una auxiliar de conversa canadenca.

 

Aquest és un quadre-resum de l’anglès a BTX a l’Escola Sant Gregori.

 

Compartir