Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Neix el laboratori de matemàtiques

Aquest any els alumnes de 2n d’ESO han començat un Laboratori de Matemàtiques quinzenal, per a manipular, explorar i descobrir les matemàtiques. La feina feta quedarà plasmada en un blog, els redactors del qual seran els mateixos alumnes, que ens aniran explicant les diferents activitats dutes a terme en el Laboratori.

 

Per què un laboratori de Matemàtiques?

D’acord amb el Departament d'Ensenyament, la competència matemàtica inclou dotze competències agrupades en quatre dimensions bàsiques: resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació, i representació. Entendre d’aquesta manera els objectius a assolir, determina un camí a seguir molt ric en la metodologia didàctica.

Perquè ensenyar per competències no és gens fàcil. Suposa un repte important en innovació, ja que obliga els docents a repensar les activitats a l'aula, l'ordre i la importància relativa dels coneixements matemàtics, i l'ús de materials didàctics diferents. I tot això, sense perdre pel camí el bon nivell en Matemàtiques que ha conreat des de sempre l'Escola Sant Gregori.

Doncs bé, una de les estratègies que hem posat en marxa enguany per a treballar per competències, és la inauguració a 2n d'ESO d’un laboratori quinzenal de Matemàtiques, que s'alternarà amb els exercicis de «Matheutikos», que ja és un actiu excel·lent des de fa anys a l'escola.

Treballar per competències és prendre’s molt seriosament que l’alumne ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge. Això ho assolim en els diferents cursos de maneres diferents. El Laboratori de matemàtiques és només una estratègia més, que té la virtut que ens obliga, a nosaltres els professors, a pensar tot un fil global i coherent de propostes completament noves.

Es dóna la circumstància, a més, que des del Departament d’Ensenyament se'ns ha demanat, a tots els professors de Matemàtiques de tot Catalunya, millores en la didàctica de la geometria, ja que s'ha comprovat que, tant en visió espacial com en la intuïció geomètrica, anem molt endarrerits respecte la resta de països. La raó és una certa tendència tradicional a treballar de forma massa rutinària le geometria: els alumnes memoritzen les fórmules de l’àrea i el volum de les diferents figures geomètriques i les apliquen mecànicament, sense comprendre el fons de la qüestió i, sovint, sense entendre ni tan sols què és un metre quadrat, i ja no diguem un metre cúbic.

La inuaguració d’un laboratori de matemàtiques ens ha d’ajudar, també, a corregir aquesta manera aviciada de treballar. L’ús de materials manipulatius, la resolució de problemes pràctics, i el repte de resoldre «amb les mans» -fent ús de la creativitat i la intuïció i no només la memòria– els problemes que els professors els plantegem, permetrà als nostres alumnes entrar amb cos i ment en el fons de les qüestions platejades, dominar-les, comprendre-les de veritat de forma significativa.

 

Però... què és un laboratori de Matemàtiques?

El laboratori de Matemàtiques té dues regles bàsiques:

• No és permès no experimentar.

• No és permès no deixar que els altres experimentin.

Les propostes per al laboratori seran variades, i es basaran en «fer» i «descobrir».

En molts centres, massa sovint el pas de Primària a Secundària suposa l'ofec de l'interès natural per aprendre de l'alumne, que passa de voler descobrir activament el món que l'envolta a escoltar sense interès un llistat mai prou exhaustiu de continguts curriculars d'una i una altra assignatura. A l’Escola Sant Gregori volem vacunar-nos contra aquesta passivitat. Les Matemàtiques són apassionants i sorprenents, i és tasca de cada generació redescobrir, repensar, reinventar-ho tot si cal, però no, mai, limitar-se a repetir.

Un dels nostres referents és el Museu de les Matemàtiques de Catalunya, que està fent una gran tasca de divulgació de problemes matemàtics i de recerca de noves maneres de revelar coneixements matemàtics a totes les franges d'edat.

En el laboratori, treballarem en grups de quatre o cinc persones, per afavorir l'intercanvi d'idees i l'aprenentatge cooperatiu. Cada grup treballarà una proposta, i al final es farà una valoració global de l'activitat a nivell de classe.

Pel que fa als materials, intentarem utilitzar-ne de tot tipus: multicubs per treballar sèries, fraccions i percentatges; figures transparents, per treballar volums, unitats i desenvolupaments plans; geoplans (que ja tenim a punt, perquè els van construir alumnes de l'escola l'any passat a l'assignatura de Tecnologia) per treballar temes de geometria; cintes mètriques i cordills, per calcular i mesurar; cartes i daus, per fer estadística i atzar.

Vaja, al laboratori s’hi va a embrutar-se les mans fent Matemàtiques!

Compartir