Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Blogs Escola Sant Gregori

 • Inici
  Inici Aquí pots trobar totes les entrades de blog de tota la pàgina web.
 • Categories
  Categories Mosrta un llistat de les categories d'aquest blog.
 • Etiquetes
  Etiquetes Mostra un llistat d'etiquetes que s'han emprat al blog.
 • Blogaires
  Blogaires Cerca al teu blogaire favorit de la pàgina.
 • Blogs d'equip
  Blogs d'equip Troba els teus blogs d'equip favorits aquí:
 • Dades d'accés
  Dades d'accés Formulari d'inici de sessió

Virtut

Publicat per a a ESGPENSAMENT
 • Mida de la font: Més gran Menor
 • Visites: 1492
 • 51 Comentaris
 • Imprimeix

Fes un comentari del text següent i compara les opinions de l'autor amb les d'Epicur. Cal que hi expliquis (i) què és la virtut per l'autor, (ii) quina relació té amb la felicitat i (iii) quina és la relació entre virtut, plaer i felicitat que descriu Aristòtil i (iv) en què s'assembla i en què es diferencia respecte la relació entre virtut, plaer i felicitat que Epicur defensa.

La vida feliç és la que és conforme a la virtut, vida d’esforç seriós, i no de joc. I declarem millors les coses serioses que les que mouen a rialla i estan relacionades amb el joc, i més seriosa l’activitat de la part millor de l’home i del millor home, i la del millor és sempre la més excel·lent i la més feliç. [...]

Si la felicitat és una activitat conforme a la virtut, és raonable que sigui conforme a la virtut més excel·lent, i aquesta serà la virtut del millor que hi ha en l’home. Sigui, doncs, l’enteniment [la intel·ligència, l’intel·lecte] o sigui alguna altra cosa el que per natura sembla manar i dirigir i posseir intel·lecció de les coses belles i divines, sent diví això mateix o el més diví que hi ha en nosaltres, la seva activitat d’acord amb la virtut que li és pròpia és la felicitat perfecta. Que és una activitat contemplativa [...]

En efecte, aquesta activitat és la més excel·lent (perquè també ho és l’enteniment entre tot el que hi ha en nosaltres, i entre les coses cognoscibles, les que són objecte de l’enteniment); a més a més, és la més contínua, perquè podem contemplar contínuament més que fer qualsevol altra cosa. I pensem que el plaer ha de trobar-se barrejat en la felicitat, i l’activitat que es refereix a la saviesa és, de comú acord, la més agradable de les activitats conforme a la virtut; es considera, almenys, que el coneixement compren plaers admirables per la seva puresa i per la seva fermesa, i és lògic que l’existència d'aquells que saben sigui més agradable que la d'aquells que busquen. [...]

El que és propi de cadascú per natura és també el més excel·lent i el més agradable per a cadascú; per a l’home ho serà, per tant, la vida conforme a la ment, ja que això és primàriament l’home. Aquesta vida serà també, en conseqüència, la més feliç.

ARISTÒTIL, Ètica a Nicòmac

 

 

 

Tagged in: 2n ESO 3r ESO Ètica

Comentaris

 • Convidat
  Pau Revilla Dijous, 08 Juny 2017

  per Aristotil la vida es basa en aconseguir saviesa, perque segons ell la saviesa es la virtut per excelencia, però per epicur el mes important es el plaer.
  aristotil es feliç amb una vida plena , epicur es feliç amb una vida plaent. Semblen semblants però no ho son:
  -una vida plaent no te perque ser plena i una vida plena no te perque ser plaent

 • Jofre Moncau Busquets
  Jofre Moncau Busquets Diumenge, 23 abril 2017

  Per Aristòtil la virtut és el millor de cada persona. Això vol dir que per uns serà la intel.ligència, per altres pot ser la paciència... però qualsevol persona arribarà a ser feliç quant desenvolupi i visqui segons la seva virtut sempre i quant ho faci de forma plena i raonada. D'aquesta forma tota persona que visqui segons la seva virtut serà feliç i trobarà plaer (encara que s'hagi d'esforçar) per arribar al seu estat de felicitat. Epicur diu que la virtut més important és la prudència, origen de totes les altres virtuts per tant està dient que la virtut no depen de les persones o que cada persona te unes virtuts determinades, sino que totes neixen de la mateixa.
  Per aquest motiu per mi les opinions dels dos autors són diferents, ja que per Aristòtil es pot arribar a la felicitat gràcies al desenvolupament de les virtuts pròpies de cada persona i en canvi per Epicur la felicitat es pot aconseguir també a través de les virtuts però totes elles tenen com a base la prudència.

 • Robert Nebot Gali
  Robert Nebot Gali Dimarts, 28 Març 2017

  Aristòtil diu que la vida feliç és una conseqüència de seguir una vida virtuosa. Per Aristòtil la virtut més important és la saviesa, i que la felicitatla segueix. Per tant, la saviesa no és un mitjà per un fi (la felicitat), si no que és un fi per si sola, i que és el més important de tots, ja que diu que la vida conforme a la ment és la més natural per l' espécie humana. Per aristòtil la felicitat és la conseqüéncia de ser virtuós, i que ser virtuósos hauria de ser el nostre fi, en concret ser savis.
  En canvi, Epicur defensa que buscar la felicitat és la cosa més natural i, per tant, la més correcte. Diu que les virtuts haurien de ser un mitjà a la felicitat, que seria el fi ideal. Aquí és on les opinions dels dos autors es diferencien: Epicur posa la felicitat per devant i Aristòtil diu que la felicitat segueix ser virtuós. Epicur també defensa que la saviesa (ell diu el seny) és indispensable per ser feliç. Diu que és necessari el seny per diferenciar el plaer instantani del plaer que duu a una vida feliç.

 • Mònica Hoste Ferrer
  Mònica Hoste Ferrer Dijous, 23 Març 2017

  Segons Aristòtil, la vida ens la tenim que pendre enserio i seriament, no com un joc. I opina que la única manera d'arribar a la felicitat és amb la virtud. En canvi Epicur deia que desprès d'esforsarte venia el plaer, la felicitat. La diferencia entre Epicur i Aristòtil es que: Epicur diu que el plaer dona felicitat, en canvi Aristòtil diu que la saviesa prococa la felcitat i no el plaer

 • Convidat
  eloi santamarta Dijous, 23 Març 2017

  Epicur diu que l'home busca el plaer i el plaer es la felicitat en canvi Aristòtil diu que el plaer està barrejat en la felicitat.
  L'home busca el plaer i evita el dolor però si hi ha un dolor i després un plaer més gran, escollirà el dolor per així obtenir més plaer, i el cas contrari evitar un plaer per evitar un dolor major.
  Això és el que triaria la gent racional fent ús de l'intel·lecte (o raó), l'intel·lecte es la major virtut de l'home.
  Epicur també diu que és preferible l'estabilitat, mantenir un nivell de plaer fix i no anar saltant de plaer a dolor.
  Fins aquí no trobem grans contradiccions entre Epicur i Aristòtil però per Aristòtil el coneixement és la base de la felicitat i en canvi Epicur diu que s'ha de ser racional per dur la vida més plaent però el coneixement no implica plaer i per tant felicitat.

 • Convidat
  eloi santamarta Dijous, 23 Març 2017

  En aquest text Aristòtil proposa que la virtut és l'eina amb la que el home aconsegueix la felicitat. La virtut es basa en una vida d'esforç i de treball, una persona virtuosa serà equilibrada.
  La millor virtut de l'home és l'intel·lecte perquè la part més perfecte de l'home és l'intel·lecte.
  Si l'intel·lecte és una virtut perfecte en l'home, i la virtut fa la felicitat, l'intel·lecte fa una felicitat perfecte.
  El plaer està barrejat amb la felicitat, i la felicitat més perfecte prové de l'intel·lecte, llavors el plaer que prové de l'intel·lecte també serà perfecte.

 • Convidat
  Clara Serratosa Dijous, 23 Març 2017

  Escric un segon comentàri perquè el primer no m'agrada.
  Primer de tot, segons Artstòtil una virtud és una qualitat o una disposició de la nostra personalitat que ens prepara per fer el bé objectiu. La virtut principal és la saviesa, que ens ajuda a ser ni massa virtuosos (tenaços) ni poc virtuosos (covards), si no a ser virtuosos (valtents). Aquesta virtut, per tant, ens produirà una vida plena i per tant, la felicitat.
  El que ténen en comú Aristòtil i Epicur són que els dos la felicitat depèn de la virtut però la diferencia és com la utilitzen: Aristòtil la utilitza com a fi i Epicur com a mitjà. Per exemple: Epicur, si hagués d'ajudar a un amic utilitzant una virtut, com l'abnegació, ho faria per aconseguir el plaer de satisfacció conseqüent. En canvi, Aristòtil seria abnegat per agonseguir el seu fi, ajudar-lo, i després, com a conseqüència se sentiria satisfet.
  Un alta diferencia és que Epicur pensa que la felicitat i es trova en la sensació d'una vida però Aristòtil diu que es trova en la vida plena.
  Aristòtil ens exigeix a perfeccionar-nos com a humans i Epicur a pensar en el futur i les conseqüències dels nostres actes.

 • Convidat
  willy suñol Dijous, 23 Març 2017

  aquesta és la meva comparació:
  Epicur diu: el plaer es una sensació i aconseguir-la en la major cuantitat possible hauria de ser el nostre objectiu en la vida
  Aristòtil, en canvi diu: el nostre objectiu en la vida es la saviesa, que és una virtud que produeix plaer.
  podem dir que per aristòtil, la saviesa es el fi del mitjà aprendre dels savis, mentre per a Epicur la saviesa és o pot ser un mitjà per aconseguir plaer com a fi
  però per a epicur, ser savi no té valor en si, el que té valor de ser savi és la sensació plaent de ser savi
  per a aristòtil, que la sensació de ser savi sigui plaent, no és tan important com ser savi.

 • Francisco Javier Alvarez Martín
  Francisco Javier Alvarez Martín Dimecres, 22 Març 2017

  La virtud per Aristòtil és la nostre cosa valuosa en la vida, el que més esperança et dona. La relació que hi ha entre virtud i felicitat és que la felicitat és consegueix utilitzant la nostra vistud més forta. la relació entre plaer virtud i felicitat és que com he dit abans, la felicitat s'obté a partir de la virtud, i un cop la tens, solament l'has de gaudir, i això és el plaer. La semblança d'Epicur i Aristòtil es que diuen que el plaer, s'ha de conseguir amb un esforç. I la diferència es que Epicur en el fi de la vida has hagut de tenir una vida plaent i Aristòtil diu que al arrivar a la fi de la vida has hagut de ser sabi per aconseguir la felicitat.

  Contestar Cancel·la
 • Nicolas de Querol Suarez
  Nicolas de Querol Suarez Dimecres, 22 Març 2017

  Per Aristòtil la virtut és la cosa més bona que té cadascun de nosaltres . L' autor senyala que la felicitat i la virtut estàn molt lligades ja que obtenim la felicitat fent servir la nostra virtut més seriosa ( que és la més valiosa ) L'autor relaciona els termes virtud, plaer i felicitat diente que, la felicita s'obté mitjançant fent ús de la nostra virtud més excel·lent en alguna activitat, i que, dintre d'aquista activitat podrem trobar el plaer.
  L'autor d'aquest text diu que la felicitat fa sentir plaer , en canvi Epicur diu que amb el plaer podem obtener la felicitat.D'altre banda es posen d'acord ja els dos diuen que, moltes vegades el plaer no s'ha d'obtenir inmediatamnet amb una activitat, sinó que amb la millor virtud de cadascú podem veure que, amb esforç podem obtenir més plaer que s'hi hagués agafat l'activitat que li oferia el plaer inmediat.

 • Neo Lee Prat
  Neo Lee Prat Dimecres, 22 Març 2017

  Segons Aristotil, la virtud és una dimensión moral i un punt que trobem enmig de dos altres valors, per exemple tenir diners: tenir diners es lo que tindria que tenir, pero tambe pots ser multimillonari (tenir mes diners de lo normal) i també ser pobre (tenir menos de lo normal). Cada persona, té una virtut, la de un cavall es correr, quan mes corrí mes valor tindra. La virtud del ésser humà es la saviesa. La etica i la racionalitat d'Aristotil diu que amb la saviesa pots conseguir el que vulguis. Parlant també sobre Epicúr, Aristotil no diu en cap moment que el plaer no sigui la prioritat principal de la vida, sino que com a consequencia de la nostra virtut, aconseguir plaer, es a dir, utilitzem com a mitja la mostrar virtut pero conseguir el plaer, el nostre fi. L'esser huma te com a virtut principal a la saviesa, pero si aconseguim perfeccionar aquesta virtut, podrem aconseguir les virtuts que ens doni la gana.

 • Aina Vila Fabregas
  Aina Vila Fabregas Dimecres, 22 Març 2017

  En aquest text, Aristòtil, ens vol fer veure la relació entre virtut i felicitat. Per ell, la virtut és la millor qualitat de l'ésser humà. També afirma que s'ha de saber trobar el terme entremig com per exemple entre ser covard i ser temerari, el terme mitjà seria ser valent.
  Segons l'autor les virtuts s'han de treballar i millorar però al també s'han d'aprofitar al màxim per tenir una vida feliç i plaent. Així podríem entendre que Aristòtil no hagués acceptat connectar-se a la "Maquina d'Experiències" de la setmana passada, ja que no es feia cap d'esforç, però el plaer era immediat. L'autor creu que el joc no és el que ens aporta plaer sinó que el correcte per aconseguir la felicitat és la serietat.
  La teoria que defensa Epicur diu que l'únic que ens porta felicitat i per tant és valuós és el plaer i que s'han de prendre les decisions basant-se en aquest. En canvi Aristòtil defensa que la virtut és més valuosa i que condueix a la persona a la felicitat. Tots dos defensen que el més important és el plaer però que els mitjans que s'han de fer servir són diferents i el significat de plaer també és entès diferent: per Aristòtil, el plaer representa la saviesa que aconsegueixes amb l'esforç i per Epicur la felicitat.

 • Òscar Pecanins Casanovas
  Òscar Pecanins Casanovas Dimecres, 22 Març 2017

  Segos l'autor la virtud es la millar capacitar de una persona. La relación que te ama la felicita, es que si tribales la teva virtut probablement taportara una felicitat que aquesta felicitat et produira una sensacio de plaer.
  Epicure defensa que amb una certa precaucio el dolor i l'esforç et produirant el maxim de plaer I felicitat possible.

 • Daniel Alonso Tudela
  Daniel Alonso Tudela Dimecres, 22 Març 2017

  En aquest text Aristòtil ens vol fer veure que una vida feliç conforme a la virtut és una vida seriosa, sense jocs en la qual ens hem d´esforçar i aribar a l´excelència que per Aristòtil són les virtuts humanes més valorades.
  Amb aquest text podem veure que Aristòtil no es conectaria a la màquina ja que el plaer que aconseguim conectant-nos no s´aconsegueix amb esforç creu que per arribar al plaer s´ha de passar per un esforç o dolor previ per aconseguir la felicitat. Creu que el plaer no és felicitat si no les coses que has après amb l´esforç o dolor per aconseguir la felicitat o plaer.

  Dani Alonso Tudela

 • Convidat
  Clara Serratosa Dimecres, 22 Març 2017

  Segons Aristòtil, la virut és l'aspecte positiu més preuat d'una persona. També explica que si un ésser aprofita les seves virtuts aconseguirà la felicitat. A diferència d'Epicur, no seran els simples plaers els que ens portaran a la felicitat, si no els plaers aconseguits per les nostres virtuts. Els dos filòsofs coincideixen en que el concepte de plaer és totalment necessàri per aconseguir la felicitat, però Aristòtil en concreta el tipus (el conseguit amb les virtuts)
  Finalment explica que la virtut més important és la saviesa, que és la que ens ajuda a no pecar per massa ni per poca virtut.

 • Paula Bach Calsamiglia
  Paula Bach Calsamiglia Dimecres, 22 Març 2017

  En aquest text, l'autor ens ensenya la relació que hi ha entre virtut i felicitat. La felicitat és conforme amb la virtut. La virtut és la millor qualitat de l'èsser humàHem d'aprofitar el màxim i per l'Aristòtil una vida feliç és aquella que tu la aprofites, t'agrada, aprens... Tu t'has de buscar però la felicitat. la vida no te la donara així perquè si.
  Epicur creu que el plaer és el que hi arribes amb esforç i dolor. En canvi Aristòtil diu que la virtud een la qual arribaras al plaer.

  Paula

 • Ariadna Aminian García
  Ariadna Aminian García Dimecres, 22 Març 2017

  Aristòtil ens vol fe veure que la virtut es la millor qualitat del ésser humà, que sense esforç i serietat, prenenos les coses com un joc no alcançarem la felicitat. En canvi per Epicur el esforç es el que dona el plaer. Podríem dir que els dos al final defensen el mateix, que defensen el plaer. Pero el que els diferencia es que Aristòtil creu que el plaer màxim s'aconsegueix gràcies a la virtut que utilitzaras per arribar-hi. I Epicur creu que el plaer màxim es el que arribem a fer mitjançant tot el esforç i el dolor.

 • Tomàs Borrell Marcos
  Tomàs Borrell Marcos Dimecres, 22 Març 2017

  Per Aristotil la és la millor qualitat de l'home. Per Aristotil la virtud es portar la vida de manera serias pero sempre buscant el plaer d'aquesta manera el plaer serà major.

 • Jan Bailo Lladó
  Jan Bailo Lladó Dimecres, 22 Març 2017

  Per el autor la virtut es la millor qualitat de un huma. La felicitat i la birtuts'asemblenen que com més t'esforcis més content estaras i millor et sortira. Aristotil diu que la felicitat, virtut i plaer és el mitja de exelencia. Com més ens esforcem més contents esstarem.

  A contrari de Aristotil, Epicur diu que la felicitat és un paler carnal i espiritual. Allevorenç les diferencies més notades son.
  En que en el mateix moment que Aristotil creu que la virtut és l'origen de toto, Epicur diu que el plaer és lórigen de tot.

 • Convidat
  Mario Martín Zappa Dimecres, 22 Març 2017

  Per Aristòtil la virtut és el millor que habita dins un cert ésser humà, però la virtut per excel.lència és la del intel.lecte, la inteligència. Per ell la virtut és el primer, devant fins i tot de la felicitat, que deprés esmenta com a consequència de la virtut. L'autor afirma que la virtut és també agradable, per tant, que la virtut és l'objectiu més ple i el millor.

 • Per poder enviar comentaris primer has d'iniciar sessió

Deixa el teu comentari

Convidat
Convidat Dimecres, 28 Juny 2017