Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Blogs Escola Sant Gregori

 • Inici
  Inici Aquí pots trobar totes les entrades de blog de tota la pàgina web.
 • Categories
  Categories Mosrta un llistat de les categories d'aquest blog.
 • Etiquetes
  Etiquetes Mostra un llistat d'etiquetes que s'han emprat al blog.
 • Blogaires
  Blogaires Cerca al teu blogaire favorit de la pàgina.
 • Blogs d'equip
  Blogs d'equip Troba els teus blogs d'equip favorits aquí:
 • Dades d'accés
  Dades d'accés Formulari d'inici de sessió

Virtut

Publicat per a a ESGPENSAMENT
 • Mida de la font: Més gran Menor
 • Visites: 440
 • 41 Comentaris
 • Imprimeix

Fes un comentari del text següent i compara les opinions de l'autor amb les d'Epicur. Cal que hi expliquis (i) què és la virtut per l'autor, (ii) quina relació té amb la felicitat i (iii) quina és la relació entre virtut, plaer i felicitat que descriu Aristòtil i (iv) en què s'assembla i en què es diferencia respecte la relació entre virtut, plaer i felicitat que Epicur defensa.

La vida feliç és la que és conforme a la virtut, vida d’esforç seriós, i no de joc. I declarem millors les coses serioses que les que mouen a rialla i estan relacionades amb el joc, i més seriosa l’activitat de la part millor de l’home i del millor home, i la del millor és sempre la més excel·lent i la més feliç. [...]

Si la felicitat és una activitat conforme a la virtut, és raonable que sigui conforme a la virtut més excel·lent, i aquesta serà la virtut del millor que hi ha en l’home. Sigui, doncs, l’enteniment [la intel·ligència, l’intel·lecte] o sigui alguna altra cosa el que per natura sembla manar i dirigir i posseir intel·lecció de les coses belles i divines, sent diví això mateix o el més diví que hi ha en nosaltres, la seva activitat d’acord amb la virtut que li és pròpia és la felicitat perfecta. Que és una activitat contemplativa [...]

En efecte, aquesta activitat és la més excel·lent (perquè també ho és l’enteniment entre tot el que hi ha en nosaltres, i entre les coses cognoscibles, les que són objecte de l’enteniment); a més a més, és la més contínua, perquè podem contemplar contínuament més que fer qualsevol altra cosa. I pensem que el plaer ha de trobar-se barrejat en la felicitat, i l’activitat que es refereix a la saviesa és, de comú acord, la més agradable de les activitats conforme a la virtut; es considera, almenys, que el coneixement compren plaers admirables per la seva puresa i per la seva fermesa, i és lògic que l’existència d'aquells que saben sigui més agradable que la d'aquells que busquen. [...]

El que és propi de cadascú per natura és també el més excel·lent i el més agradable per a cadascú; per a l’home ho serà, per tant, la vida conforme a la ment, ja que això és primàriament l’home. Aquesta vida serà també, en conseqüència, la més feliç.

ARISTÒTIL, Ètica a Nicòmac

 

 

 

Tagged in: 2n ESO 3r ESO Ètica

Comentaris

 • Robert Nebot Gali
  Robert Nebot Gali Dimarts, 28 Març 2017

  Aristòtil diu que la vida feliç és una conseqüència de seguir una vida virtuosa. Per Aristòtil la virtut més important és la saviesa, i que la felicitatla segueix. Per tant, la saviesa no és un mitjà per un fi (la felicitat), si no que és un fi per si sola, i que és el més important de tots, ja que diu que la vida conforme a la ment és la més natural per l' espécie humana. Per aristòtil la felicitat és la conseqüéncia de ser virtuós, i que ser virtuósos hauria de ser el nostre fi, en concret ser savis.
  En canvi, Epicur defensa que buscar la felicitat és la cosa més natural i, per tant, la més correcte. Diu que les virtuts haurien de ser un mitjà a la felicitat, que seria el fi ideal. Aquí és on les opinions dels dos autors es diferencien: Epicur posa la felicitat per devant i Aristòtil diu que la felicitat segueix ser virtuós. Epicur també defensa que la saviesa (ell diu el seny) és indispensable per ser feliç. Diu que és necessari el seny per diferenciar el plaer instantani del plaer que duu a una vida feliç.

 • Mònica Hoste Ferrer
  Mònica Hoste Ferrer Dijous, 23 Març 2017

  Segons Aristòtil, la vida ens la tenim que pendre enserio i seriament, no com un joc. I opina que la única manera d'arribar a la felicitat és amb la virtud. En canvi Epicur deia que desprès d'esforsarte venia el plaer, la felicitat. La diferencia entre Epicur i Aristòtil es que: Epicur diu que el plaer dona felicitat, en canvi Aristòtil diu que la saviesa prococa la felcitat i no el plaer

 • Francisco Javier Alvarez Martín
  Francisco Javier Alvarez Martín Dimecres, 22 Març 2017

  La virtud per Aristòtil és la nostre cosa valuosa en la vida, el que més esperança et dona. La relació que hi ha entre virtud i felicitat és que la felicitat és consegueix utilitzant la nostra vistud més forta. la relació entre plaer virtud i felicitat és que com he dit abans, la felicitat s'obté a partir de la virtud, i un cop la tens, solament l'has de gaudir, i això és el plaer. La semblança d'Epicur i Aristòtil es que diuen que el plaer, s'ha de conseguir amb un esforç. I la diferència es que Epicur en el fi de la vida has hagut de tenir una vida plaent i Aristòtil diu que al arrivar a la fi de la vida has hagut de ser sabi per aconseguir la felicitat.

 • Nicolas de Querol Suarez
  Nicolas de Querol Suarez Dimecres, 22 Març 2017

  Per Aristòtil la virtut és la cosa més bona que té cadascun de nosaltres . L' autor senyala que la felicitat i la virtut estàn molt lligades ja que obtenim la felicitat fent servir la nostra virtut més seriosa ( que és la més valiosa ) L'autor relaciona els termes virtud, plaer i felicitat diente que, la felicita s'obté mitjançant fent ús de la nostra virtud més excel·lent en alguna activitat, i que, dintre d'aquista activitat podrem trobar el plaer.
  L'autor d'aquest text diu que la felicitat fa sentir plaer , en canvi Epicur diu que amb el plaer podem obtener la felicitat.D'altre banda es posen d'acord ja els dos diuen que, moltes vegades el plaer no s'ha d'obtenir inmediatamnet amb una activitat, sinó que amb la millor virtud de cadascú podem veure que, amb esforç podem obtenir més plaer que s'hi hagués agafat l'activitat que li oferia el plaer inmediat.

 • Neo Lee Prat
  Neo Lee Prat Dimecres, 22 Març 2017

  Segons Aristotil, la virtud és una dimensión moral i un punt que trobem enmig de dos altres valors, per exemple tenir diners: tenir diners es lo que tindria que tenir, pero tambe pots ser multimillonari (tenir mes diners de lo normal) i també ser pobre (tenir menos de lo normal). Cada persona, té una virtut, la de un cavall es correr, quan mes corrí mes valor tindra. La virtud del ésser humà es la saviesa. La etica i la racionalitat d'Aristotil diu que amb la saviesa pots conseguir el que vulguis. Parlant també sobre Epicúr, Aristotil no diu en cap moment que el plaer no sigui la prioritat principal de la vida, sino que com a consequencia de la nostra virtut, aconseguir plaer, es a dir, utilitzem com a mitja la mostrar virtut pero conseguir el plaer, el nostre fi. L'esser huma te com a virtut principal a la saviesa, pero si aconseguim perfeccionar aquesta virtut, podrem aconseguir les virtuts que ens doni la gana.

 • Aina Vila Fabregas
  Aina Vila Fabregas Dimecres, 22 Març 2017

  En aquest text, Aristòtil, ens vol fer veure la relació entre virtut i felicitat. Per ell, la virtut és la millor qualitat de l'ésser humà. També afirma que s'ha de saber trobar el terme entremig com per exemple entre ser covard i ser temerari, el terme mitjà seria ser valent.
  Segons l'autor les virtuts s'han de treballar i millorar però al també s'han d'aprofitar al màxim per tenir una vida feliç i plaent. Així podríem entendre que Aristòtil no hagués acceptat connectar-se a la "Maquina d'Experiències" de la setmana passada, ja que no es feia cap d'esforç, però el plaer era immediat. L'autor creu que el joc no és el que ens aporta plaer sinó que el correcte per aconseguir la felicitat és la serietat.
  La teoria que defensa Epicur diu que l'únic que ens porta felicitat i per tant és valuós és el plaer i que s'han de prendre les decisions basant-se en aquest. En canvi Aristòtil defensa que la virtut és més valuosa i que condueix a la persona a la felicitat. Tots dos defensen que el més important és el plaer però que els mitjans que s'han de fer servir són diferents i el significat de plaer també és entès diferent: per Aristòtil, el plaer representa la saviesa que aconsegueixes amb l'esforç i per Epicur la felicitat.

 • Òscar Pecanins Casanovas
  Òscar Pecanins Casanovas Dimecres, 22 Març 2017

  Segos l'autor la virtud es la millar capacitar de una persona. La relación que te ama la felicita, es que si tribales la teva virtut probablement taportara una felicitat que aquesta felicitat et produira una sensacio de plaer.
  Epicure defensa que amb una certa precaucio el dolor i l'esforç et produirant el maxim de plaer I felicitat possible.

 • Daniel Alonso Tudela
  Daniel Alonso Tudela Dimecres, 22 Març 2017

  En aquest text Aristòtil ens vol fer veure que una vida feliç conforme a la virtut és una vida seriosa, sense jocs en la qual ens hem d´esforçar i aribar a l´excelència que per Aristòtil són les virtuts humanes més valorades.
  Amb aquest text podem veure que Aristòtil no es conectaria a la màquina ja que el plaer que aconseguim conectant-nos no s´aconsegueix amb esforç creu que per arribar al plaer s´ha de passar per un esforç o dolor previ per aconseguir la felicitat. Creu que el plaer no és felicitat si no les coses que has après amb l´esforç o dolor per aconseguir la felicitat o plaer.

  Dani Alonso Tudela

 • Paula Bach Calsamiglia
  Paula Bach Calsamiglia Dimecres, 22 Març 2017

  En aquest text, l'autor ens ensenya la relació que hi ha entre virtut i felicitat. La felicitat és conforme amb la virtut. La virtut és la millor qualitat de l'èsser humàHem d'aprofitar el màxim i per l'Aristòtil una vida feliç és aquella que tu la aprofites, t'agrada, aprens... Tu t'has de buscar però la felicitat. la vida no te la donara així perquè si.
  Epicur creu que el plaer és el que hi arribes amb esforç i dolor. En canvi Aristòtil diu que la virtud een la qual arribaras al plaer.

  Paula

 • Ariadna Aminian García
  Ariadna Aminian García Dimecres, 22 Març 2017

  Aristòtil ens vol fe veure que la virtut es la millor qualitat del ésser humà, que sense esforç i serietat, prenenos les coses com un joc no alcançarem la felicitat. En canvi per Epicur el esforç es el que dona el plaer. Podríem dir que els dos al final defensen el mateix, que defensen el plaer. Pero el que els diferencia es que Aristòtil creu que el plaer màxim s'aconsegueix gràcies a la virtut que utilitzaras per arribar-hi. I Epicur creu que el plaer màxim es el que arribem a fer mitjançant tot el esforç i el dolor.

 • Tomàs Borrell Marcos
  Tomàs Borrell Marcos Dimecres, 22 Març 2017

  Per Aristotil la és la millor qualitat de l'home. Per Aristotil la virtud es portar la vida de manera serias pero sempre buscant el plaer d'aquesta manera el plaer serà major.

 • Jan Bailo Lladó
  Jan Bailo Lladó Dimecres, 22 Març 2017

  Per el autor la virtut es la millor qualitat de un huma. La felicitat i la birtuts'asemblenen que com més t'esforcis més content estaras i millor et sortira. Aristotil diu que la felicitat, virtut i plaer és el mitja de exelencia. Com més ens esforcem més contents esstarem.

  A contrari de Aristotil, Epicur diu que la felicitat és un paler carnal i espiritual. Allevorenç les diferencies més notades son.
  En que en el mateix moment que Aristotil creu que la virtut és l'origen de toto, Epicur diu que el plaer és lórigen de tot.

 • Bernat Roset de Mas
  Bernat Roset de Mas Dimecres, 22 Març 2017

  Per l'autor del text, és a dir Aristòtil, la virtut és la millor qualitat d'un ésser viu. Tenir virtut,segons Aristòtil, és saber utilitzar la vida d'una manera seriosa i no pendre-la divertida, és a dir, com un joc. Conclusió, per l'autor hem de saber utilitzar aquestes virtuds per acabar trobant la feliçitat, la vida més plaent i ser més feliços.

 • Ana Bernal Garcia
  Ana Bernal Garcia Dimecres, 22 Març 2017

  Segons l' autor (Aristòtil) la virtud és una qualitat moral que ell relacionava amb l' esforç, el coneixement i la serietat. D'acord amb Aristòtil, la felicitat s'aconsegueix a través de la virtud, tal i com l'acabem de definir. Per tant, la felicitat no té res a veure amb el joc o la rialla, sinó amb les coses serioses i amb l'enteniment. L'home és bàsicament una ment, per això les persones que més l'exerciten tenen un nivell de felicitat més alt. Com hem dit, la felicitat no va acompanyada de plaers relacionats amb les riatlles sinó amb els plaers que envolten al coneixement.
  A diferència d´Aristòtil, per Epicur el plaer és el que fa una vida feliç ,doncs és el bé primer i connatural a partir del qual iniciem tota elecció o rebuig. No obstant, cap dels dos és refereix a plaers de festes o grans àpats, sinó a no sentir dolor al cos ni trasbals a l' ànima. A més, per ambdós autors l'origen de tot això és el seny, pel que la vida feliç és l'assenyada.

 • Mariano Vives Sanchez
  Mariano Vives Sanchez Dimecres, 22 Març 2017

  Segons Aristòtil, la virtut és la vida portada amb un esforç seriós que, finalment, deriva en la part més excel·lent de l’home. La relació que l’autor estableix entre felicitat i virtut té a veure amb l’esforç més excel·lent que ens porta, primer a l’obtenció de la virtut i, en segon lloc, a la consecució de la felicitat. Aristòtil connecta els conceptes de felicitat, virtut i plaer per mitjà de l’excel·lència. L’esforç més extrem ens porta a aconseguir la felicitat i la continuïtat d’aquesta ens porta a sentir el plaer.

  Contràriament a Aristòtil, Epicur defensa que la felicitat és fruït del plaer carnal i espiritual i que l’ús de la virtut està reservat a l’elecció i priorització dels plaers. La gran diferència recau en el punt de partida de l’enfoc dels dos autors. Mentres que Aristòtil creu en la virtut com l’origen de tot, Epicur és partidari del plaer per tal d’arribar a la felicitat.

 • Mariona Rahola Codina
  Mariona Rahola Codina Dimarts, 21 Març 2017

  Per a l 'autor d'aquest text , Aristòtil , la virtut és la millor qualitat de l'ésser humà. Les virtuts tenen a veure amb la intel·ligència en totes les seves modelitats. Tambè afirme que és saber trobar el terme mitjà,l'equl·libri, és a dir: EX Ser valent, ja que seria el terme mitjà entre poruc i temerari.
  Segons l'autor hem d'aprofitar al màxim aquestes virtuts que tenim per tal de viure feliços i així aconseguir una vida plaent.Però aquestes virtuts s'han de treballar, i millorar. Aristòtil menysprea el riure i el joc, dient d'alguna manera que com és el contrari de ser seriós (correcte,segons ell), és una cosa que no et portar la felicitat màxima. Diu que ser seriós és la millor manera de ser humà possible, i segons ell, ser el millor sempre porta felicitat.
  La teoria que defensa Epicur, però, és que el plaer és el més valuós en la nostra vida, on hi ha plaer hi ha felicitat. Ho escollim tot basant-nos en el plaer. En canvi Aristòtil defensa que la virtut és més valuós, ja que et conduirà a la perfeció i després a la felicitat.
  Podriem dir que tots dos defensen que el més important és el plaer. Però en quant a mitjans per arribar-hi, no. Ja que Epicur creu que el plaer màxim normalment és el que s' hi arriba amb esforç i dolor. En canvi Aristòtil diu que és la perfecció de l' home , la virtut, amb la que arribaras al pler màxim.

 • Fernando Longares Rodriguez
  Fernando Longares Rodriguez Dimarts, 21 Març 2017

  La virtut segons Aristòtil es el que ens porta per mitja de l'esforç a ser feliços i a treure el millor de nosaltres mateixos. També dui que totes les persones tenen virtuts diferents. La relació que hi ha entre la virtut i la felicitat segons l'autor es que si tu amb el teu esforç aconsegueixes aprofitar les teves virtuts podras arribar a ser feliç. La felicitat per Aristòtil es arribar a ser sabi gracies els coneixements que has anat obtenin durant la vida. Per Epicur sembla que el dolor i l'esforç amb la prodencia justa es el que dona el plaer i la felicitat. Per Aristòtli atreves del dolor i l'esforç obtens molta sabiesa i arribes a ser molt inteligent virtut molt important per a ell.

 • Javier Villavecchia Sanchez
  Javier Villavecchia Sanchez Dimarts, 21 Març 2017

  Segons Aristòtil la virtut és estar ben disposat i obrar bé. La vida feliç és la que es conforma amb la virtut i és viure virtuosament dedicat a qüestions serioses i a desenvolupar la intel·ligència.
  En canvi Epicur diu que la vida feliç és la plaent i que s'aconsegueix mitjançant el joc i les rialles, és a dir, evitant les coses doloroses i desagradables.

 • Ferran Vives Recasens
  Ferran Vives Recasens Dimarts, 21 Març 2017

  Aristòtil defensa que l' única manera d' arribar a la felicitat és amb la virtut més exaltada, en la que s' arriba gràcies al gran esforç constant i seriós que hi ha d' haber per part de la persona; aquesta virtut no ha de ser excessiva. La diferència que tenen Epicur i Aristòtil és que Epicur defensa que el plaer provoca felicitat i Aristòtil que la saviesa provoca la felicitat. La nostra millor virtut és la sabiesa.

 • Quim Costa Corbella
  Quim Costa Corbella Dimarts, 21 Març 2017

  Per a l’autor la virtut significa tenir una vida d’esforç, una vida dedicada al treball i a si mateix, i no pas al joc.
  La relació que hi ha es que sense virtut no hi ha felicitat ja que la felicitat està composta de virtut, la virtut mes gran.
  Segons Aristòtil el plaer, la felicitat i la virtut son el mateix. El plaer és coneixement, i per tenir coneixement s’ha de tenir una vida dedicada a pensar i a la ment. Una vida dedicada a la teva ment, et dona plaer i per tant també et dona felicitat i virtut.
  doncs Epicur ens diu que la vida és un do que ens han donat per gaudir d'una vida plaent, tenint una vida plaent, és el nostre fi, degut a que el plaer és un valor intrinsicament bó. Epicur ens diu que tot el plaer és bó per nosaltres, però que hem de rebutjar algun degut a que si els acceptem, podriem obtenir com a conseqüencia un dolor.
  la diferencia d'Aristòtil es que ell diu que a la vida sempre t'has d'esforçar i que el plaer es l'esforç en si mateix, i Epicur diu que el plaer el pots aconseguir sense fer cap esforç.

 • Per poder enviar comentaris primer has d'iniciar sessió

Deixa el teu comentari

Convidat
Convidat Dijous, 30 Març 2017