Agenda | Activitats | Biblioteca | Login

Educació Primària

  • Presentació
  • Tutoria
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

L'Educació Primària és L'ESCOLA per excel·lència, el moment en què la intel·ligència dels nens i les nenes adquireix l’estructura que condicionarà tot treball intel·lectual futur.

A la nostra escola l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge, en un ambient sa i ordenat, amb unes normes fermes però flexibles, que ens permeten viure d’una forma natural el goig d’aprendre de cada dia.

Les llengües catalana, castellana i anglesa constitueixen els instruments bàsics amb els quals es construeix tot el treball escolar, i el seu domini és condició indispensable per a pensar bé. El mateix s’ha de dir de la matemàtica, eina fonamental per a l’estructuració del pensament racional.

A l’Escola dotem d’una càrrega horària superior al que mana la llei a l’ensenyament d’aquestes disciplines, la qual cosa permet que els nostres alumnes esdevinguin trilingües. Comptem amb proves de mesura objectiva del treball escolar específiques per a controlar el progrés de cadascun dels nostres alumnes en aquestes disciplines.

L’aprenentatge de la llengua anglesa, per immersió, compta amb professorat altament qualificat, i incorpora l’aprenentatge d’altres matèries com History i Projects amb l’anglès com a llengua vehicular (CLIL).

La formació en idiomes es completa amb la introducció d’una segona llengua estrangera, el francès.

La sensibilitat social i ecològica la potenciem a través del coneixement del medi natural i del medi social, amb una metodologia activa i compromesa.

Dediquem una atenció especial a la formació de la sensibilitat artística a través de l’expressió plàstica i de la música.

En totes les matèries, a través de la feina diària, fomentem uns bons hàbits de treball i d’estudi.

 

PRIMER
   
TUTORS
VISITES
TRUCADES
A Bibiana Ruestes Dijous de 13.30 a 14.30h Dimarts de 10.00 a 11.00 h
B Anna Novella
Dimecres de 13.30 a 14.30h Dilluns de 14.45 a 15.45 h 
     
SEGON
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Laia Bassols Dilluns de 13.30 a 14.30h Dimecres de 14.30 a 15.30 h
B Violeta Sagalés
Dilluns de 13.30 a 14.30h Divendres de 14.30 a 15.30 h 
     
TERCER
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Yolanda Casanovas
Dimecres de 13.30 a 14.30h Dimarts de 10.00 a 11.00h
B Berta Candell
Dimecres de 13.30 a 14.30h Dimarts de 14.35 a 15.35 h 
     
QUART    
TUTORS VISITES TRUCADES
A Albert Canals Dimecres de 13.45 a 14.45h Dijous de 15.45 a 16.45 h
B Montserrat Baixeras Dijous de 13.30 a 14.30 h  Divendres de 11.30 a 12.30 h 
     
CINQUÈ    
TUTORS VISITES TRUCADES
Òscar Amaya Dilluns de 15.45 a 16.45 h  Dimecres de 15.45 a 16.45h
B Gualbert Vargas
Divendres de 9.00 a 10.00 h  Dimecres de 12.30 a 13.30 h 
     
SISÈ
   
TUTORS VISITES TRUCADES
A Eva Roquet
Dimecres de 9.00h a 10.00h Dilluns de 10.00h a 11.00h
B Isabel Massaneda Dijous de 12.30h a 13.30h Dimecres de 12.30h a 13.30h
     

Compartir